Wat we doen 

Vedas Quality onderzoekt en certificeert (erkent) het luisterend vermogen van een organisatie. Alle voorwaarden voor het goed organiseren van ‘luisterend vermogen’ zijn terug te vinden in de Gouden Oor standaard. Overzichtelijk gerangschikt en in relatie gebracht met wat je aan opbrengsten van een klantgevoelige organisatie mag verwachten. Daarmee is de Gouden Oor standaard het referentiekader voor klant gedreven organisaties die hun klanten structureel als partner beschouwen.

Onderzoek en kwaliteit zijn twee leidende thema’s in ons bestaan. De rol van onderzoeker brengt ons in de positie om vragen te stellen die iets los maken. Het thema kwaliteit legt de verbinding tussen klant en organisatie. Het Gouden Oor brengt een enorme verdieping in hoe organisaties beïnvloed worden door hun klanten en omgeving. Het luisteren naar klanten maakt het bestaansrecht van organisatie duurzaam.

Vedas Quality is voor het toekennen van de Gouden Oor erkenning geaccrediteerd door de stichting Gouden Oor, zie www.GoudenOor.nl Sinds 2004 hebben we onderzoek gedaan bij een grote diversiteit aan organisaties, zie onze klanten.

Certificering draait om het zichtbaar maken van kwaliteit. Op een manier die waardevol is voor degene behoefte heeft aan de te certificeren dienstverlening. Onze kijk op kwaliteit doorbreekt het traditionele, normatieve denken. Voor ons begint kwaliteit bij de klant: kwaliteit is wat je dienstverlening toevoegt in het leven van de klant. Wij noemen dat klantwaarde. Je kunt pas kwaliteit leveren als je je klant goed kent, is een van onze uitgangspunten. Bij de certificering van kwaliteit verdiepen we ons in de klantbehoeften, de visie en klantbeloften van de organisatie en onderzoeken we hoe de dienstverlening consistent en samenhang daarmee tot stand komt. Normen, kwaliteitskaders en wettelijke kaders vormen daarbij een waardevol beoordelingskader, die doorgaans ruimte laten voor meer dan één enkele interpretatie.

Kwaliteit begint en eindigt bij de klant. Het Gouden Oor staat voor de ‘klantgevoeligheid’ van een organisatie voor haar klanten. De essentie? Welke verbinding ga je aan met je klanten? En: welke invloed gaat er uit van die verbinding?

Hoe klantgevoelig is jouw organisatie? Ons onderzoek laat zien wat de invloed van klanten en de omgeving daadwerkelijk is. Klantgedrag is van invloed op de organisatie en de organisatie heeft invloed op het klantgedrag. 

Kunnen zijn wie je bent. Gewaardeerd worden om wat jouw bijdrage aan de wereld is. Het lijkt zo vanzelfsprekend, maar is het niet. Wanneer je begrijpt dat de vrijheid van die ander ook betekent dat jij vrij kunt zijn, dan ontstaat de ruimte die mensen nodig hebben om ECHT zichzelf te durven zijn. Jezelf kunnen zijn in alle omstandigheden is niet alleen een persoonlijke bevrijding, het lost onnodige spanning op en geeft energie. Diversiteit brengt organisaties verder en jezelf kunnen zijn zorgt voor mentale vrijheid. Cruciaal om goed te kunnen functioneren. 

Om intern goed in beeld te hebben hoe effectief de organisatie georganiseerd is, is (intern) onderzoek onmisbaar. Maar hoe doe je dat goed, methodisch en zo dat je collega’s er energie van krijgen? Onze interne audit trainingen helpen hier bij.

We bieden zowel trainingen aan ervaren auditoren als medewerkers die het vak nog moeten ontdekken. Van een enkele dag tot meerdaags en verdiepingstrainingen voor ervaren auditteams.

Contact

Over ons

Show Buttons
Hide Buttons