Onze Visie

Als onderzoeksorganisatie onderzoeken we of wat georganiseerd is, doet wat het moet doen. Wanneer je inzoomt op het luisterend vermogen van een organisatie krijg je een enorm rijk beeld van wat werkt in een organisatie en van de vraagstukken waar klanten, medewerkers en organisaties mee worstelen. Daarmee zijn we volop getuige van de ontwikkelingen en vraagstukken in diverse sectoren. Waar dat kan, ontwikkelen we (prikkelende) zienswijzen om achterhaalde opvattingen te vervangen voor een ruimer denkkader. Zo krijgen innovaties de ruimte om te aarden.

Vedas Quality beoordeelt en certificeert de manier waarop organisaties omgaan met klantreacties. In onze samenwerking zijn we er op uit dat we aansluiten op en bijdragen aan de visie en ambitie van organisaties. De kwaliteit van een audit staat of valt met de wijze waarop medewerkers uit de organisatie betrokken zijn en zich veilig voelen om samen te verkennen en te verdiepen.

Werkwijze

Verdieping en werkplezier gaan heel goed samen!

Ook voor ons geldt: wij kunnen pas kwaliteit leveren wanneer wij onze klanten (u en uw organisatie) goed kennen. Voor ons is de eerste stap om elkaar goed te leren kennen.

In onze werkwijze starten we met een workshop waarin kennismaking centraal staat. Dit is een moment om samen in beeld te krijgen waar het voor jullie organisatie (en klanten) om draait. Door samen het onderzoek vorm en inhoud te geven, voelen medewerkers zich betrokken bij zowel de audit als de uitkomsten. Daarbij geeft het ons een diepere en meer representatieve inkijk dan wanneer we ons vooral zouden richten op toetsing en conformiteit met de standaard. De standaard vormt een prima uitgangspunt om te kijken vanuit de bedoeling en de (uit)werking van beleid en inrichting in de praktijk. De workshop vormt de basis voor het onderzoeksprogramma (auditprogramma).

Voor het onderzoek zelf hanteren we diverse werkvormen die deelnemers op een veilige manier betrekken. Wat bij uw organisatie past, bespreken we graag.

In onze werkwijze staat de openheid, veiligheid voor deelnemers, verdieping (nieuwsgierigheid) en plezier centraal. Het zijn deze ingrediënten waar mensen enthousiast van worden. We geven veel aandacht aan een zorgvuldige en uitgebreide terugkoppeling en rapportage.

Nu is onderzoek doen één ding. Er voor zorgen dat de inzichten ook in de praktijk worden gebracht is wat anders. Ook hiervoor hebben wij een aanpak ontwikkeld die medewerkers en teams op een bijzondere wijze aan elkaar verbindt.

Onze auditoren

We beschikken over ervaren auditoren met bedrijfskundige achtergrond die in tal van sectoren thuis zijn. Onze klanten zijn organisaties die willen leren van hun klanten. Dit zijn zowel commerciële organisaties als overheidsinstellingen en not for profit organisaties, zie onze klanten.

Hein Dekker

Audit teamleider

Dick Koster

Audit teamleider

Hans Wijgergans

Audit teamleider

Contact

Over ons

Show Buttons
Hide Buttons